Potrebujete pôžičku s rýchlym vybavením a dobrým úrokom? Sme tu pre Vás

 • Ste na správnom mieste.
 • Pôžičku si vybavíte kedykoľvek 24 hodín denne ON-LINE
 • Pošlite nám krátku žiadosť a všetko ostatné vybavíme za vás.
 • Po odoslaní žiadosti Vás budeme kontaktovať.
 • Poradíme vám, čo je pre vás najvýhodnejšie a pripravíme vám ponuku priamo na mieru.

Ekonomická sloboda sa nebadateľne zlepšila, za Čechmi a Poliakmi zaostávame.

Podľa americkej nadácie Heritage a denníka Wall Street Journal je ekonomicky najslobodnejšou krajinou sveta opäť Hongkong, Slovensko obsadilo 50. priečku.        

Slovensko podľa tvorcov indexu ekonomickej slobody dosiahlo úroveň 67,2%. Je to vyššia hodnota ako svetový priemer, ktorý dosiahol úroveň 60,4%. Slovensko sa tak po minuloročnom poklese dostalo nad priemernú slobodu svojho regiónu, ktorá je 67,0%. Celkové hodnotenie ekonomickej slobody našej krajiny sa medziročne zlepšilo o 0,8%, vďaka čomu sme sa v rebríčku posunuli o 7 priečok. Tento výsledok však stále nevymazal minuloročný pokles o 15 miest a udržuje Slovensko výrazne pod úrovňou ekonomickej slobody v krajinách strednej Európy.

Malý krok, veľké ťažkosti

Posun Slovenska vpred v hodnotení roku 2013 tvorcovia indexu odôvodnili miernym zlepšením z hľadiska miery korupcie, kvality podnikateľského prostredia a trhu práce. To prevážilo zhoršenie v oblasti menovej stability a štátnych výdavkov. Napriek tomuto zlepšeniu sa však situácia na Slovensku dlhodobo zhoršuje, keďže za posledných 6 rokov kleslo o 1,5 bodu. Rezervy máme stále v slabej vymožiteľnosti práva a veľkej miery korupcie prítomnej najmä v zdravotníctve a verejnom obstarávaní. Za najväčší problém nášho súdnictva tvorcovia indexu označili zastrašovanie sudcov a hromadenie nevybavených súdnych sporov. Za svetovým priemerom zaostávame v oblasti trhu práce a vládnych výdavkov.

Česi na špici regiónu

Medzi krajinami strednej Európy sa Slovensko tento rok umiestnilo na štvrtom mieste. Predbehli sme iba Maďarsko, ktoré si pohoršilo o tri priečky a skončilo na 54. mieste. Ostatné krajiny z regiónu sú stále pred nami. Najlepšie sa umiestnila Česká republika, ktorá vyskočila na 24. miesto, za ňu padlo Rakúsko o 6 priečok na 30. miesto a Poľsko stúplo o osem priečok na 42. miesto. Pre porovnanie, kam by sa mohlo Slovensko dostať, je Lotyšsko na 37. mieste, Litva na 15. mieste a Estónsko dokonca na 8. mieste na svete. Prestížna americká organizácia The Heritage Foundation v spolupráci s redakciou denníka The Wall Street Journal každoročne vypracúvajú analytickú štúdiu Index ekonomickej slobody. Skúmajú v nej úroveň ekonomickej slobody v 178 krajinách sveta. Analýza je publikovaná každoročne od roku 1995.

Desať kritérií

Pri zostavovaní 178-miestneho rebríčka krajín hodnotí index každú krajinu podľa nasledujúcich desiatich kategórií:

 1. Vlastnícke práva
 2. Miera korupcie
 3. Daňové zaťaženie
 4. Štátne výdavky
 5. Podnikateľské prostredie
 6. Trh práce
 7. Menová stabilita
 8. Medzinárodný obchod
 9. Podmienky pre investovanie
 10. Finančný sektor

Každá z kategórií obsahuje rôzny počet faktorov hodnotených vlastnou stupnicou, spolu 50 vo všetkých kategóriách. Aritmetický priemer hodnotení všetkých faktorov udáva index ekonomickej slobody konkrétnej ekonomiky. Čím je rozdiel menší, tým je vyššia ekonomická sloboda v danej krajine. Údaje využité pri zostavovaní Indexu sú za rok 2013, ich zber bol ukončený v septembri 2014.

Z porovnania výsledkov indexu ekonomickej slobody s inými štúdiami vyplýva, že prosperita jednotlivých krajín sa do značnej miery odvíja od stupňa ich ekonomickej slobody. V roku 2015 sa najslobodnejšou ekonomikou sveta stal opäť Hongkong, ktorý si tento titul udržiava už od roku 1995. V prvej päťke rebríčka sa umiestnili ešte Singapur, Nový Zéland, Austrália a Švajčiarsko. Celková miera slobody vo svete je po piatich rokoch krízy opäť na vzostupe a znova dosiahla najvyššiu úroveň za posledných 20 rokov, odkedy sa Index zostavuje.

Vybrané umiestnenia v Indexe ekonomickej slobody 2015 podľa Heritage Foundation a Wall Street Journal: 

12.   USA

24.   Česká republika

30.   Rakúsko

42.   Poľsko

50.   Slovenská republika

54.   Maďarsko

178.  Severná Kórea